THE YOUNG ART 2016

2016

A mix of students from different art departements at school SUŠ TN. They became representative ambassadors of „Young Art“ for a short time but they also came as individuals presenting each of themselves as „art persona“. 

Súčasťou Umeleckého sympózia Hala Merina je sprostredkovať umenie bežnému divákovi nielen
priamo v „Hale“, ale aj vo verejnom priestore. Divák ma teda možnosť vidieť umeleckú tvorbu
prostredníctvom svojho vnímania prostredia, nielen na miestach na to určených (galéria, kino, atď.),
ale aj v prostredí nie primárne na to určených.
Projekt: „mladé umenie“ sa odohráva práve na takomto mieste, a síce v pochode vedľa hotelu Elizabeth.
Podchod má okrem funkcie prechodu popod cestu aj niekoľko buniek ako predajne. Jedna z týchto
dlhodobo nevyužívaných buniek sa na krátku dobu stane miestom performance, kde samotní aktéri
(študenti umeleckej školy) budú prezentovať seba ako individualitu, „art personu“, v kolektíve svojich
rovesníkov zastupujúcich rôzne odbory umenia. Koncentrát budúcich potencionálnych výtvarníkov
v jednej bunke sa stáva zastupujúcim reprezentantom momentálnej generácie študentov umeleckej
školy.

photos: Pavol Obst, Martin Žovinec