CV

zovinecbros@gmail.com
As brothers duo we are not defined by specific medium or idea, which would be present in our line of work. We are trying to either record or delimitate ourselves to the rapid flow of ongoing changes and events that shape us, or that we can shape ourselves. For a connecting link of our work could be considered the concepts of memory and time related to the artifacts of man, the mental history and thus to different interpretations of an inseparable connection between these two words.
Being in the creative process for us means the need for material reduction, concentration without distraction from the focus on our interest – flexibility. The two entities of one artistic identity – effort to double-locate, through our work and selected media to even multi-locate. Restoration, animation and cinematography, fine arts- graphic – these completed fields influence our expression towards the environment in which structures we live. Therefore, in artistic expression we choose intermedia overlaps (animation, installation, video, object, photo, etc.)  
Working in the social sphere-teachers / as opposed to work in the forests and on farms, the empirical way to absorb new sources of inspiration deriving from the spectrum of conventional jobs is modulating our thematic focus. Employment, cities, places, architecture, human activity from the elementary level, the complexity of their interconnections, is where our interest is heading. We do not exclude one thing or another and give it higher or lower importance, we see them in a functional whole. Our need to travel and move constantly is connected with exploring new environments and comparing their parameters in the resulting time – to search the zero point, to report to and move again. The result of this process is the concept of self-education.

Ako bratské duo nie sme vymedzení pre konkrétne médium a ideu, ktorá by sa niesla našou tvorbou dlhodobo, snažíme sa zaznamenať alebo vymedziť voči rýchlemu toku prebiehajúcich zmien a udalostí, ktoré nás formujú, alebo ktoré môžeme formovať my. Za pojítko našej práce by sa dali považovať pojmy pamäť a čas, vzťahujúce sa k artefaktom človeka, k mentálnej histórií, a teda k rôznym interpretáciám neoddeliteľného prepojenia týchto dvoch slov.Byť v kreatívnom procese pre nás znamená potrebu redukcie materiálneho, koncentráciu bez odvádzania pozornosti od ohniska nášho záujmu-flexibilita. Dve entity jednej výtvarnej identity -snaha o bilokáciu, prostredníctvom našej práce a zvolených médií multilokáciu. Reštaurovanie, animovaný film a kinematografia, voľné umenie-grafika tieto absolvované polia ovplyvňujú naše vyjadrovanie k prostrediu v ktorého štruktúrach žijeme. Vo výtvarnom prejave teda volíme intermediálne presahy (animáciu, inštaláciu, video, objekt, fotografiu, atď.) 
 Práca v sociálnej sfére-učitelia/opozitum práca v lesoch a na farmách, empiricky spôsob akým absorbujeme nové inšpiračné zdroje plynúce zo spektra bežných pracovných pozícií sú moduláciou nášho tematického zamerania. Zamestnania, mestá, miesta, architektúra, činnosť človeka od jej elementárnej úrovne, komplexnosť ich vzájomného prepojenia, sem smeruje náš záujem, z ktorého nechceme vyňať len jednu vec a prikladať jej vyššiu alebo nižšiu dôležitosť, vnímame ich vo funkčnom celku. Naša potreba cestovať a neustále sa premiestňovať, súvisí s poznávaním nových prostredí a porovnávaním ich parametrov v plynúcom čase-hľadanie nultého bodu, podať o ňom správu a opäť sa premiestniť. Výsledkom tohto procesu je pojem self-education.

Mgr. Art  Jozef Žovinec
1981,Trenčín, Slovakia, currently high school teacher of art
2006-2011 Academy of  Art in Banska Bystrica / Faculty of Contemporary Art / Slovakia
2003-2004  University of Thomas Bata in Zlín / Faculty of Multimedia comunications / Czech Republic
2002-2003  Higher school Film Studio Bonton in Zlín / Czech Republic
1996-2000  Secondary school of applied art and crafts in Kremnica / Restoration of historical pieces / Slovakia
Mgr. Art. Martin Žovinec
1982, Trenčín, Slovakia, currently high school teacher of art
2008-2010 Academy of Performing Arts in Bratislava / film arts and multimedia Slovakia
2004-2007 Tomas Bata University in Zlín / Faculty of multimedia communications / Czech Republic
2002-2003 Higher School Film studio Bonton in Zlín / Czech Republic
1996-2000 Secondary school School of applied art and craft in Kremnica / restoration of historical pieces / Slovakia

Solo exhibitions
2019 Holobyť / Nástupište 1-12 / Topolčany/ SK
2018 INRI / Noc kostolov / Stará Turá / SK
2016 „Collective mental topography“  / DOT gallery / Bratislava / SK
2015/16 When till? / Považská gallery of Art  / Žilina / SK
2014  Regionálna preambula / Platform 1-12 in / Topolčany/ SK
2013   Construction / A4 nultý priestor /  Bratislava / SK

Group exhibition, festivals
2022 DVA PRÍBEHY / Machnáč a Merina / Považská gallery of Art  / Žilina / SK
2021 Festival svetla a tieňa / Banská Bystrica / SK
2021 Premeny Meriny/ Galeria Formaat / Trenčín / SK
2020 Dočasné skluptúry / public space / Trenčín / SK
2019 100 artist exhibition/ the steamship project space/ London /UK
2019  A strange world / riesa efau Kultur Forum / Dresden / DE
2018 A Look from the Bridge / Salone degli Incanti / Terst / IT
2018 Flow of time Jozef Jankovič / Museum of modern art / Olomouc / CZ
2016 Watter /  „Collective mental topography“ / American Fabric Building / in Bridgeport CT/ USA
2016 Galota festival / „Collective mental topography“ / Nové Mesto nad Váhom / SK
2015  The Window / Festival of Art / Kura/ Kutná Hora /CZ
2015   Okienko / House of art  / Umenie v dome / Bratislava / SK
2014  The Window / Trafo Gallery / Proč si nejdeš hrát s bráchou? / Prague / CZ
2014  Cube-YICCA / Lugano / CH
2014  Construction-Sin City gallery /12 inches of Sin/ in Las Vegas/ USA
2014  Construction-Soho Art House / New York / USA
2014  Cube/ Hall Merina / art symposium / Trenčín/ SK
2014   Cube / Tutti Frutti / festival of contemporary art / Bratislava / SK
2013   Autodestructor / The one minute festival / Norway / NO
2013   The Hive/ Hall Merina / Site specific art instalation / Trenčín / SK
2013   Currently horizonsin /Gallery of  Miloš Alexander Bazovský /Trenčín / SK
2011   Birth of life / Azyl film festival / Bratislava / SK
2010  14:13 / Festanča festival of animation films /  Žilina / SK
2010   Summit / street art symposium / Žilina / SK

  Awards
2014 Finalist of YICCA- Young international contest of contemporary art

Workshops and presentations
 2017 Animation experiment Kunsthalle / Bratislava / SK
 2017 PechaKucha Night Trnava
 2010 / 2014 head of Department
 2010 established  The animation department

  Residencies
2019  riesa efau Kultur Forum / Dresden / Germany