INRI I

2018

Animation, instalation, video duration 2:04 min.

This animation is a part of the event Church night 2018 which took place in Stara Tura town / Slovakia. During this event we wanted exchange church space into the neutral zone for talking about the actual global themes without its primary meaning of the religion base. Churchs night is the europe-wide church open door event.

Našim zámerom je pretvoriť liturgiu vykonávanú v kostole, teda vzťah toho, kto hovorí, a toho, kto načúva. Tento proces zameníme za otvorený dialóg v mnohých oblastiach týkajúcich sa aktuálnych tém tak, aby sa zotrela hranica medzi profánnym a sakrálnym. Kostol stratí výsadu religiózneho stánku v prospech stať sa priestorom priamej otvorenej komunikácie, otázok ľudí, ich potrebe pýtať sa mimo rámec náboženskej praxe. Nepoložené otázky, ktoré ostávajú za hranicami tohto priestoru, menia pôdorys centra diania na izoláciu.