THE CUBE 2015

2015

Wooden frames covered by the canvas, object is various, is a object 2x2x2 m

We put the question to ourselves. It is a place? It is a situation? It is a moment? It is a relationship? What we consider as a home. we mostly asked ourselves this kind of question during seasonal works abroad. Two cubic meters where we lived.

 Inštalácia si za cieľ kladie definíciu domova, redukovanú na: „Mať priestor“. Je obsiahnutá v atmosfére procesu tvorby? V dialógoch? V kontextoch vo vzťahu k jednotlivcovi? Kocka je v prvom pláne obytným prívesom, odkazom na cestovanie a sezónne práce v zahraničí, ktorými sme financovali výtvarné vzdelanie. Bilancie, konfrontácie, stratégie, ktoré v ňom vznikali, sa stali domácou atmosférou, ateliérom, domovom. Dva metre kubické priestoru dvojice bratov výtvarníkov sú variujúcim sa geometrickým telesom. Vizualizuje kubický výrez prostredia v ktorom je inštalované, priestor v priestore. Odkazuje na neustále premiestňovanie autorov a z neho vyplývajúcu definíciu domova.